Aktualności

Nabór do numeru 1/2017 Praktyki Podatkowej

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze tekstów do numeru 1/2017 czasopisma Praktyka Podatkowa. Nabór trwa do końca maja bieżącego roku, zaś dla autora najlepszego tekstu przewidzianego nagrodę pieniężną.

Więcej szczegółów na stronie Praktyki Podatkowej.

Nabór tekstów do numeru 2/2017

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że nabór tekstów do numeru 2/2017 trwa do końca kwietnia br. Równocześnie zaznaczamy, że w przypadku zgłoszenia dużej ilości tekstów Redakcja zastrzega sobie przeniesienia części z nich do kolejnych numerów czasopisma.

Przypominamy, że tekst powinny być dokładnie dopracowane przez autorów. Redakcja odrzuca tekst, które nie spełniają powyższego wymogu bez poddawania ich procesowi recenzji.

Wymogi w zakresie artykułów od numeru 3/2017

W związku z dążeniem do uproszczenia składu czasopisma oraz zapewnieniu autorom większej kontroli nad wyglądem ich artykułów artykuły do numeru 3/2017 będą wymagane w formacie LATEX.

Artykuły na etapie recenzji można zgłaszać w formacie word, niemniej do druku będą dopuszczaane wyłącznie artykuły w formacie LATEX.

Szczegółowe informacje opublikowaliśmy na specjalnej stronie.

KPSE 1/2017

Na stronie ukazał się numer 1/2017

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że nabór artykułów do czasopisma jest obecnie prowadzony w trybie ciągłym a artykuły są kwalifikowane do druku w kolejności zgłoszeń i w miarę wpływu recenzji. Najbliższy numer ukaże się po zakończeniu 2 kwartału 2017 r.

KPSE 4/2016

Na stronie Kwartalnik opublikowany został numer 4/2016.

KPSE 3/2016 opublikowany

Na stronie Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia pojawił się numer 3/2016. Zapraszamy do lektury opublikowanych w nim artykułów.

Zmiana serwera

Strona WWW Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia została przeniesiona na serwery w chmurze Microsoft Azure. Wszelkie błędy w jej działaniu prosimy zgłaszać mailowo.

Nabór do czasopisma "Praktyka podatkowa"

Stowarzyszenie Mage.pl ogłasza nabór do pierwszego numeru czasopisma naukowego "Praktyka Podatkowa". Termin zgłaszania tekstów: koniec października 2016 r. Wydanie pierwszego numeru czasopisma jest planowane na początku 2017 r.

Przyjmujemy teksty dotyczące problematyki stanowienia i stosowania prawa podatkowego.Tekst prosimy zgłaszać pod adresem mailowym: kpse [at] mage pl z dopiskiem "Praktyka podatkowa".

Sugerowana długość tekstu to ok. 1/2 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych). Stawiamy jednak na mierniki jakościowe a nie ilościowe akceptujemy więc zarówno tekst nieznacznie krótsze jak i dłuższe. Obowiązuję przypisy dolne, a także wymóg sporządzenia bibliografii załącznikowej według formatu Chichago. Zgłaszane tekst można bazować na wzorze formatowania KPSE.

Nabór artykułów do numeru 4/2016

Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia ogłasza nabór do numeru 4/2016.

Termin zgłaszania artykułów: 31 października 2016 r.
Planowany termin publikacji numeru: 1 kwartał 2017 r.

Zgłoszeń artykułów można dokonywać zgodnie z opisem na stronie jak zgłosić artykuł.

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia - Numer 2/2016

Miło nam poinformować, że na stronie pojawiła się już elektroniczna wersja numeru 2/2016.

Strony