Aktualności

Nabór tekstów do numeru 2/2018 Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia ogłasza nabór tekstów prawniczych i ekonomicznych do numeru 2/2018 kwartalnika. Tekst będą przyjmowane do końca lutego bieżącego roku za pośrednictwem strony internetowej kwartalnika znajdującej się pod adresem http://kpse.mage.pl.

Nadesłane zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, w miarę dostępności recenzentów.

Prace nad nową wersją strony czasopisma

Uprzejmie informujemy, że Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia aktywnie pracuje nad nową wersją strony Kwartalnika, która będzie obsługiwana przez system Drupal 8. Wersja testowa strony jest dostępna pod adresem http://kpse.pl. Zgłoszenia artykułów przyjmowane są do odwołania z wykorzystaniem niniejszej witryny.

Nabór do numeru 1/2018 Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia ogłasza nabór tekstów prawniczych i ekonomicznych do numeru 1/2018, którego wydanie jest zaplanowane na drugi kwartał 2018. Zgłoszenia tekstów przyjmuje do końca listopada 2017 r. Tekst będą procedowane w kolejności zgłoszeń, w miarę dostępności recenzentów z danej dziedziny.

Numer 3/2017 Współczesne Wyzwania Prawa Prywatnego Prace studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na stronie ukazał się numer 3/2017 Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, który jest numerem specjalnym poświęconym pracom studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego związanym ze współczesnymi wyzwaniami prawa prywatnego.

Numer 3/2017

Zniesienie opłat za publikację

Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia informuje, że w związku z pozyskaniem finansowania zewnętrznego począwszy od numeru 3/2017 opłaty za publikację nie będą pobierane.

Nabór do numeru 4/2017

Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór do numeru 4/2017 Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia. Termin na zgłaszanie tekstów upływa 31 sierpnia 2017 r. Numer ukaże się w IV kwartale 2017 r. Zgłoszenie tekstów spoza zakresu prawa i ekonomii wymaga wcześniejszej konsultacji z Redakcją.

Publikacja numer 2/2017

Na stronie ukazał się numer 2/2017 Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia.

Nabór do numeru 1/2017 Praktyki Podatkowej

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze tekstów do numeru 1/2017 czasopisma Praktyka Podatkowa. Nabór trwa do końca maja bieżącego roku, zaś dla autora najlepszego tekstu przewidzianego nagrodę pieniężną.

Więcej szczegółów na stronie Praktyki Podatkowej.

Nabór tekstów do numeru 2/2017

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że nabór tekstów do numeru 2/2017 trwa do końca kwietnia br. Równocześnie zaznaczamy, że w przypadku zgłoszenia dużej ilości tekstów Redakcja zastrzega sobie przeniesienia części z nich do kolejnych numerów czasopisma.

Przypominamy, że tekst powinny być dokładnie dopracowane przez autorów. Redakcja odrzuca tekst, które nie spełniają powyższego wymogu bez poddawania ich procesowi recenzji.

Wymogi w zakresie artykułów od numeru 3/2017

W związku z dążeniem do uproszczenia składu czasopisma oraz zapewnieniu autorom większej kontroli nad wyglądem ich artykułów artykuły do numeru 3/2017 będą wymagane w formacie LATEX.

Artykuły na etapie recenzji można zgłaszać w formacie word, niemniej do druku będą dopuszczaane wyłącznie artykuły w formacie LATEX.

Szczegółowe informacje opublikowaliśmy na specjalnej stronie.

Strony