Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2015

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2015

[Plik z numerem]

Spis treści

Marta Drozdowska
Uzasadnianie wyroków w procesie karnym

Anna Drwal
Efforts of native Americans to make the consumption of peyote for religious purposes legal in the United States of America

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
Analogia jako metoda prawnicza

Lucyna Łuczak-Noworolnik
Elektroniczne postępowanie administracyjne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego – studium przypadków

Mariusz Maziarz
Sposoby poznania relacji przyczynowych w ekonomii. Argument na rzecz sceptycyzmu

Andrzej Michalik
Elastyczne formy zatrudnienia zagrożeniem dla rozwoju spółdzielni socjalnych w Polsce

Krzysztof Tapek
Czy menedżerskie opcje na akcje mogą być efektywnym instrumentem minimalizującym koszty agencji w spółkach akcyjnych?

Diana Walawender
„Wojna bab-ińska na pióra” – spór o kult Marszałka Józefa Piłsudskiego Marii Jehanne Wielopolskiej i Kazimiery Iłłakowiczówny i jego oddźwięk w ówczesnej prasie

Tymoteusz Zych
Problem przewlekłości postępowania sądowego a zróżnicowane zarządzanie przepływem spraw sądowych