Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia na liście ERIH PLUS

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia został wpisany do rejestru ERIH PLUS.

Źródło