Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia po raz kolejny na liście czasopism punktowanych

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia po raz kolejny znalazł się na liście czasopism punktowanych. Czasopismo znalazło się na wykazie w części B pod pozycją 875 z 4 punktami.