Stopka redakcyjna

Nazwa czasopisma:
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Wcześniejsza nazwa czasopisma:
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny (ISSN: 2084-0403)

Rejestracja sądowa:
RPR 2893 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

ISSN:
2392-1838

eISSN:
2450-0070

Wydawca:
Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1; 60-351 Poznań

Redakcja:
Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
kpse [at] mage [dot] pl

Redaktor Naczelny:
Mikołaj Kondej

Skład redakcji

Wersja referencyjna:
Elektroniczna, dostępna pod adresem http://kpse.mage.pl

Recenzenci 2017:
Andrys M., Błasczyk M., Cios S., Geburczyk F., Glicz M., Jędrzejczak M., Jurewicz M., Kaczanowicz W.,
Karaś M., Kondej M., Krzyżański P., Kwiecień M., Maciejewski S., Michałowska K., Sieracki J., Sikora P., Sitarek P., Strzała M., Szumański A., Trela A., Wiński K., Wiśniewski A. W., Zamroczyńska M., Zelek M.

Recenzenci 2016:
Cios S., Delestowicz N., Geburczyk F., Gierałtowska U., Hordecki B., Jegorow D.,
Jędrzejczak M., Karlik P., Kondej M., Kujawiński Ł., Maziarz M., Mroczek K., Sancewicz P., Wilińska-Zelek A., Zamroczyńska M., Zelek M.