Stopka redakcyjna

Nazwa czasopisma:
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Wcześniejsza nazwa czasopisma:
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny (ISSN: 2084-0403)

Rejestracja sądowa:
RPR 2893 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

ISSN:
2392-1838

eISSN:
2450-0070

Wydawca:
Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1; 60-351 Poznań

Redakcja:
Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
kpse [at] mage [dot] pl

Redaktor Naczelny:
Mikołaj Kondej

Skład redakcji

Wersja referencyjna:
Elektroniczna, dostępna pod adresem http://kpse.mage.pl

Recenzenci 2016:
Cios S., Delestowicz N., Geburczyk F., Gierałtowska U., Hordecki B., Jegorow D.,
Jędrzejczak M., Karlik P., Kondej M., Kujawiński Ł., Maziarz M., Mroczek K., Sancewicz P., Wilińska-Zelek A., Zamroczyńska M., Zelek M.