KPSE 4/2015

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2015

[Plik z numerem]

Spis treści

Norbert Delestowicz
Świętosława (Swatawa) – czeska królowa z dynastii piastowskiej

Marta Drozdowska
Ustawowy a sądowy wymiar kary za przestępstwa okołoprostytucyjne

Judyta Dworas- Kulik
Status prawny polskiego marynarza

Monika Hadaś-Dyduch
Marzenia a rzeczywistość na rynku inwestycji

Marcin Hotel, Tomasz Marek
Udział małoletniego świadka w szczególnych formach przesłuchania w procesie karnym

Kinga Kądziołka
Wielowymiarowy obraz ryzyka na giełdach walut kryptograficznych

Paweł Sancewicz
Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny miedzy jednostką strefową a pozastrefową