Harmonogram wydawniczy na rok 2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w 2015 r. planowane jest wydanie czterech numerów
Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia. Będą one ukazywały się zgodnie z harmonogramem wydawniczym tzn. w kwartale następnym po kwartale, którego dany numer dotyczy (przykładowo wydanie numeru 1/2015 jest planowane do końca 2 kwartału 2015 r.). Nabór artykułów będzie miał miejsce, co do zasady, do końca drugiego miesiąca każdego kwartału. Zastrzegamy sobie prawo do nie ogłaszania naboru a także przesuwania artykułów między numerami w przypadku wpływu ich znacznej liczby do jednego numeru czasopisma.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem redakcji.

Redakcja