Zmiana wysokości opłaty za publikację

Mając na uwadze intencję Redakcji zatrudnienia osoby do wprowadzenia artykułów do systemu POL-INDEX co pozwoli czasopismu uzyskać dodatkowe punkty w rankingu podwyższyliśmy opłatę za publikację do 30 zł. Środki z podwyższonej opłaty planujemy przeznaczyć na zatrudnienie osoby w celu wprowadzenia danych do systemu POL-INDEX.