Wyjaśnienie Ministerstwa dot. braku wpływu zmiany tytułu na punktację czasopisma

Szanowni Państwo,
opublikowaliśmy w załączeniu wyjaśnienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające, że zmiana tytułu czasopisma nie ma wpływu na punktację czasopisma.