KPSE 1/2016

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2016

[Treść numeru]

Spis treści

Julian Dąbrowski
Rozwój talentów w centrach usług wspólnych

Mirosław Dela
Społeczno-ekonomiczne aspekty niewypłacalności i upadłości

Judyta Dworas-Kulik
Rys historyczny przestępstwa o charakterze pedofilskim

Julia Jachowska
Spółdzielnie socjalne - szlachetne idee i problemy funkcjonowania

Marek Jakubiec
Wybrane filozoficzne i praktyczne aspekty harmonizacji podatków pośrednich w krajach członkowskich Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem podatku od wartości dodanej)

Marcin Jurewicz
Prawne aspekty zastosowania mikro- i nanochipów w diagnostyce oraz opiece nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera

Kinga Kądziołka
Przestrzenno - czasowa analiza zjawiska przestępczości w województwie śląskim

Beata Najman
Usprawnienie postępowania sądowego w świetle nowelizacji k.p.k. w zakresie przygotowania rozprawy głównej (art. 349 k.p.k.)