KPSE 2/2016

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2016

[Treść numeru]

Spis treści

I. Artykuły

Anna Drwal
The codification of the Hindu personal law in the independent India

Roman Dyduch
Przykładowe grupowanie w klasy ryzyka wybranych produktów bankowych z gwarancją kapitału

Piotr Eckhardt
Nie tylko nocny stróż. Zakres działalności państwa w myśli Adama Smitha

Tomasz Janczak
Prawny charakter timesharingu i jego geneza w polskim systemie prawnym

Dorota Jegorow
Budowa gospodarki innowacyjnej jako element „Planu Morawieckiego” – wyzwania i perspektywy

Mariusz Maziarz
Kolektywizm a indywidualizm. Metodologia pomiaru w badaniach ekonomicznych

Joanna Ptak
Influence of „morality” and „ethics” on the scope of taxation. The example of Polish regulation of VAT

Małgorzata Stępień
Wizerunek sportowca

Barbara Szymczyk
Początki działalności ZAiKS-u w Polsce

Diana Walawender
„Inter arma silent Musae” ? Twórczość Powstania Warszawskiego na podstawie wyboru Stanisława Kopfa

II. Sprawozdania
Marcin Czerwiński
IX Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych (Warszawa, 29 września 2015 r.)