Nabór artykułów do numeru 4/2016

Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia ogłasza nabór do numeru 4/2016.

Termin zgłaszania artykułów: 31 października 2016 r.
Planowany termin publikacji numeru: 1 kwartał 2017 r.

Zgłoszeń artykułów można dokonywać zgodnie z opisem na stronie jak zgłosić artykuł.