KPSE 3/2016

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2016

[Treść numeru]

Spis treści

I. Artykuły

Judyta Dworas-Kulik
Regulacje prawne dotyczące pracy polskiego marynarza u amerykańskiego armatora

Mariusz Maziarz
Tygrysy i słonie: determinanty rozwoju ekonomicznego

Sylwia Przetacznik
Korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych - podsumowanie 20 lat istnienia SSE w Polsce

Justyna Sadowska
Postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych