Jak zgłosić artykuł?

Formularz zgłoszenia

By zgłosić propozycję artykułu do czasopisma należy zarejestrować się na stronie i skorzystać z formularza zgłoszenia propozycji artykułu (formularz wymaga pozostawania zalogowanym). W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją należy skontaktować się z Redakcją pod wskazanym adresem.

Artykuły są przyjmowane w ramach naborów ogłaszanych na stronie

Wymogi zgłoszenia
Oczekiwaniem Redakcji jest że zgłaszane tekst będą przemyślane, dopracowane a przede wszystkim przeczytane przez autora.
Ze względu na ilość zgłaszanych tekstów oraz ograniczone możliwości recenzentów nie jesteśmy w stanie pracować z Państwem nad poprawą każdego tekstu tak by nadawał się on do publikacji. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zwrotu tekstu bez przeprowadzenia formalnej recenzji, jeżeli na etapie wstępnej weryfikacji stwierdzimy, że nie odpowiada on wymogom jakościowym naszego czasopisma. Tekst taki będzie można oczywiście zgłosić ponownie po wprowadzeniu stosownych poprawek.

Wymogi formalne:
* Formatowanie artykułu
* Wzór przypisów
* Bibliografia załącznikowa wg. formatu Chichago

Sugerowana długość tekstu to ok. 1/2 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych). Stawiamy jednak na mierniki jakościowe a nie ilościowe akceptujemy więc zarówno tekst nieznacznie krótsze jak i dłuższe.

Opłata za publikację

Większość kosztów związanych z publikacją finansowana jest przez Stowarzyszenie Mage.pl, który wydaje kwartalnik w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Warunkiem zgłoszenia artykułu jest wpłata symbolicznej opłaty w wysokości 30 zł. Całość środków pochodzących z opłaty pozostaje przeznaczona na finansowanie działalności redakcji. Rozliczenie budżetu redakcji jest jawne i dostępne na oddzielnej stronie.

W przypadku odmowy przyjęcia artykułu do zwrotu opłata, na prośbę autora, może zostać zwrócona.

Numer rachunku do wniesienia opłaty:
Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
25 2130 0004 2001 0538 2585 0001 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

Inne informacje
Procedura recenzji