Jak zgłosić artykuł?

Formularz zgłoszenia

By zgłosić propozycję artykułu do czasopisma należy zarejestrować się na stronie i skorzystać z formularza zgłoszenia propozycji artykułu (formularz wymaga pozostawania zalogowanym). W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją należy skontaktować się z Redakcją pod wskazanym adresem.

Artykuły są przyjmowane w ramach naborów ogłaszanych na stronie Zgłoszenie tekstu spoza zakresu prawa i ekonomii wymaga wcześniejszego uzgodnienia jego zakresu z Redakcją.

Wymogi zgłoszenia
Oczekiwaniem Redakcji jest że zgłaszane tekst będą przemyślane, dopracowane a przede wszystkim przeczytane przez autora.
Ze względu na ilość zgłaszanych tekstów oraz ograniczone możliwości recenzentów nie jesteśmy w stanie pracować z Państwem nad poprawą każdego tekstu tak by nadawał się on do publikacji. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zwrotu tekstu bez przeprowadzenia formalnej recenzji, jeżeli na etapie wstępnej weryfikacji stwierdzimy, że nie odpowiada on wymogom jakościowym naszego czasopisma. Tekst taki będzie można oczywiście zgłosić ponownie po wprowadzeniu stosownych poprawek.

Wymogi formalne:
* Formatowanie artykułu
* Wzór przypisów
* Bibliografia załącznikowa wg. formatu Chichago

Sugerowana długość tekstu to ok. 1/2 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych). Stawiamy jednak na mierniki jakościowe a nie ilościowe akceptujemy więc zarówno tekst nieznacznie krótsze jak i dłuższe.

Inne informacje
Procedura recenzji