KPSE 4/2016

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2016

[Plik z numerem]

Spis treści

I. Artykuły

Dominika Bosek-Rak, Łukasz K. Kozłowski, Marek Muszyński
Ewolucja postrzegania przez nauki ekonomiczne wpływu sektora finansowego na wzrost gospodarczy przed i po kryzysie finansowym

Katarzyna Kochel
Problematyka porozumień w znowelizowanym ujęciu kodeksu postępowania karnego

Patryk Kołodyński
Prawno - ekonomiczne aspekty realizacji Programu "Mieszkanie dla Młodych"

Emilia Stankiewicz
Kapitał społeczny w perspektywie interdyscyplinarnej