KPSE 1/2017

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2017

[Plik z numerem]

Spis treści

I. Artykuły

Marta Beata Drozdowska
Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w świetle judykatury

Jan Kluza
Novum w procesie karnym - skarga na wyrok sądu odwoławczego w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Daniel Lubowiecki
Prawno-kryminalistyczna problematyka phishingu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska bankowości internetowej

Paweł Sancewicz
Definicja przedsiębiorcy w prawie polskim na przykładzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej