KPSE 1/2017

Na stronie ukazał się numer 1/2017

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że nabór artykułów do czasopisma jest obecnie prowadzony w trybie ciągłym a artykuły są kwalifikowane do druku w kolejności zgłoszeń i w miarę wpływu recenzji. Najbliższy numer ukaże się po zakończeniu 2 kwartału 2017 r.