Wymagania Latex

Ostateczne wersje artykułów do Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia powinny być złożone w formacie Latex. Jednak artykuły do numer 2/2017 są składane zgodnie ze starymi wymogami w formacie docx.

Wersje robocze na etapie recenzji można złożyć w formacie word, z tym że ostateczne przyjęcie artykułu do druku będzie wymagało jego przerobienia przez autora do formatu latex.

Zmiana formatu z word na latex nie jest skomplikowana ani specjalnie czasochłonna..

Jak przygotować plik w formacie LATEX?
Prace nad dokumentami w formacie Latex umożliwia witryna Sharelatex.com. Umożliwia ona natychmiastowe sprawdzenie jak Państwa artykuł będzie wyglądał po wydrukowaniu w czasopiśmie.

Krok 1: Wgranie plików na sharelatex

W celu skorzystania z witryny należy wgrać pliki źródłowe, a następnie wgrać je na stronę, używając opcji "New project => Upload project".

Edytując plik źródłowy po kliknięciu "Recompile" uzyska się podgląd w jaki sposób Państwa artykuł będzie wyglądał po wydruku.

Wygląd Państwa artykułu zostanie zaprezentowany w zakładce po prawej stronie: