Wymogi w zakresie artykułów od numeru 3/2017

W związku z dążeniem do uproszczenia składu czasopisma oraz zapewnieniu autorom większej kontroli nad wyglądem ich artykułów artykuły do numeru 3/2017 będą wymagane w formacie LATEX.

Artykuły na etapie recenzji można zgłaszać w formacie word, niemniej do druku będą dopuszczaane wyłącznie artykuły w formacie LATEX.

Szczegółowe informacje opublikowaliśmy na specjalnej stronie.