Nabór tekstów do numeru 2/2017

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że nabór tekstów do numeru 2/2017 trwa do końca kwietnia br. Równocześnie zaznaczamy, że w przypadku zgłoszenia dużej ilości tekstów Redakcja zastrzega sobie przeniesienia części z nich do kolejnych numerów czasopisma.

Przypominamy, że tekst powinny być dokładnie dopracowane przez autorów. Redakcja odrzuca tekst, które nie spełniają powyższego wymogu bez poddawania ich procesowi recenzji.