Zniesienie opłat za publikację

Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia informuje, że w związku z pozyskaniem finansowania zewnętrznego począwszy od numeru 3/2017 opłaty za publikację nie będą pobierane.