Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2017

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2017 (Numer specjalny)

Współczesne Wyzwania Prawa Prywatnego - Prace studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

[Plik z numerem]

Spis treści

I. Artykuły

Anna Barańska, Łukasz Chyla
Wymaganie prejudykatu przez art. 4171 § 3 k.c. a przewlekłość postępowania administracyjnego

Krzysztof Bokwa, Iwo Jarosz
Modernizacja prawa spadkowego na przykładzie prawa austriackiego. Spojrzenie krytyczne.

Łukasz Chyla
Uwagi de lege lata i de lege ferenda w zakresie eliminacji przeszkody braku zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych

Paweł Karkowski, Weronika Stefaniuk
Nieważność czy bezskuteczność zawieszona, jakie są skutki naruszenia zasady reprezentacji łącznej w spółkach kapitałowych?