Numer 3/2017 Współczesne Wyzwania Prawa Prywatnego Prace studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na stronie ukazał się numer 3/2017 Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, który jest numerem specjalnym poświęconym pracom studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego związanym ze współczesnymi wyzwaniami prawa prywatnego.

Numer 3/2017