Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2017

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2017

[Plik z numerem]

Spis treści

I. Artykuły

Marta Drozdowska
Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Jan Kluza
Glosa częściowo krytyczna do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2017 r. o sygn. II CSK 844/16

Krzysztof Świątczak
Problem przejścia na osobę trzecią uprawnień dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy