Prace nad nową wersją strony czasopisma

Uprzejmie informujemy, że Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia aktywnie pracuje nad nową wersją strony Kwartalnika, która będzie obsługiwana przez system Drupal 8. Wersja testowa strony jest dostępna pod adresem http://kpse.pl. Zgłoszenia artykułów przyjmowane są do odwołania z wykorzystaniem niniejszej witryny.