Nabór tekstów do numeru 2/2018 Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia ogłasza nabór tekstów prawniczych i ekonomicznych do numeru 2/2018 kwartalnika. Tekst będą przyjmowane do końca lutego bieżącego roku za pośrednictwem strony internetowej kwartalnika znajdującej się pod adresem http://kpse.mage.pl.

Nadesłane zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, w miarę dostępności recenzentów.