Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2014

Na stronie Przeglądu Prawniczego, Ekonomicznego i Społecznego pojawiły się artykuły opublikowane w ostatnim numerze tego czasopisma. Od 2015 r. Przegląd wydawany jest pod nową nazwą jako Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia.