1% podatku na kwartalnik

Szanowni autorzy i czytelnicy,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego czasopisma 1% Waszego podatku. Choć nasze czasopismo jest redagowane w całości przez wolontariuszy, a żaden z członków redakcji nie pobiera żadnych wynagrodzeń jego wydawanie wiąże się z istotnymi kosztami. Mimo wprowadzonych od 2015 r. symbolicznych opłat za publikację w kwocie 20 zł od autora pokrywają one nasze koszty w niewielkim stopniu. Dlatego wszelkie wsparcie z Państwa strony będzie dla nas bardzo pomocne.

By przeznaczyć wesprzeć Redakcję wystarczy w PIT wpisać:

KRS: 0000266741
Cel szczegółowy: Nauka