Skład redakcji

Skład redakcji
Redaktor Naczelny:
Mikołaj Kondej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redaktorzy prowadzący (Z-cy redaktora naczelnego):
Katarzyna Mroczek(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Juliusz Iwanicki(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Maria Jędrzejczak(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redaktorzy:
Sylwia Chudy(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Norbert Delestowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Beata Iwanicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Projekt okładki:
Stanisław Wiertelak

Podziękowania
Podziękowania za aktywne wsparcie projektu na jego poprzednich etapach należą się między innymi dla:
Oliwiera Iwanickiego, Moniki Ratajczak, Leszka Ratajczaka.