Współpraca

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia jest wydawany w ramach działalności społecznej grupy wolontariuszy. Praca na rzecz redakcji ma charakter społeczny

Zachęcamy Państwa do współpracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.

Autorzy

Zapraszamy do współpracy autorów zainteresowanych publikacją w czasopiśmie. Zgłoszenia propozycji artykułów można dokonywać zgodnie ze stosowną procedurą

Organizatorzy konferencji

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia jest otwarty na współpracę z organizatorami konferencji naukowych. Oferujemy możliwość opublikowana materiałów pokonferencyjnych w naszym czasopiśmie lub wydania specjalnego numeru wyłącznie z materiałami ze spotkania. Podstawowym wymogiem w tym zakresie jest zapewnienie recenzji przesyłanych artykułów.

Recenzenci

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia prowadzi ciągłą rekrutację osób chętnych do pomocy w recenzowanych artykułów. Zadaniem recenzentów będzie ocena nadsyłanych propozycji publikacji. Przesyłane artykuły są anonimizowane i dobierane na podstawie zgłaszanych preferencji. Przewidujemy że każdy z recenzentów będzie dokonywać ok. 3-4 recenzji w ciągu roku.

Redaktorzy

Chętnie podejmiemy współpracę z osobami zainteresowanymi wsparciem redakcji. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły na rozwój czasopisma jednocześnie oferując współdziałanie w ramach otwartej, demokratycznej redakcji.