Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2015

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2015

[Plik z numerem]

Spis treści

Artykuły

Joanna Brzezińska
O ochronie życia ludzkiego w fazie postnatalnej. Rozważania etyczne

Sylwia Chudy, Agnieszka Makowska
Jakość handlowa polskiego masła

Judyta Dworas-Kulik
Prawnokarne aspekty pedofilii

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
Jurydyzacja życia a skuteczność prawa

Mikołaj Kondej
Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych

Katarzyna Konieczna
Szkotów sen o niepodległości. Wpływ pamięci historycznej na tożsamość narodową Szkotów

Tomasz Marek
Wizja człowieka i świata w ujęciu rzymskiego stoicyzmu na przykładzie „Rozmyślań” Marka Aureliusza

Maciej Nawrocki
Problematyka kontrawencjonalizacji wprowadzona ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Nina Podsiedlik
Społeczno-polityczny charakter rządów Raúla Castro

Justyna Sadowska
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Sprawozdania

Małgorzata Wesołowska
IV Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu”

Pozostałe materiały
O autorach